Μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών από την ομάδα 2πR

post-image

Ο Χρήστος, η Νατάσα, ο Αρίσταρχος, η Μαριάννα και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 2πR σας προσκαλούν στα μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χορών που θα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Κοινότητα του Άμστερνταμ. Μαζί θα επισκεφτούμε κάθε περιοχή της Ελλάδας και θα μάθουμε τους χορούς τους με τα χαρακτηριστικά τους και την ιστορία τους.

Εκτός από τους χορούς, σκοπό μας είναι να διοργανώσουμε και βραδιές με ζωντανή μουσική, όπως έχουμε κάνει και προηγούμενα χρόνια, όπου θα μπορούμε να εξασκήσουμε ό,τι έχουμε μάθει στα μαθήματα και να φέρουμε λίγο από τον πνεύμα της Ελλάδας στην Ολλανδία.

Ώρες:
Κάθε Τετάρτη 19:30-21:30

Κόστος:
Ετήσια συνδρομή 100 ευρώ (περιλαμβάνεται εγγραφή στην ελληνική κοινότητα 35 ευρώ)
Κόστος ανά μάθημα 10 ευρώ

Έκπτωση για συγγενεις και φοιτητές
Ετήσια συνδρομή 50 ευρώ (περιλαμβάνεται εγγραφή στην ελληνική κοινότητα 35 ευρώ)
Κόστος ανά μάθημα 5 ευρώ

Σύνδεσμοι:
Σελίδα στο facebook
Website

English version:

Greek Traditional Dances by 2πR team

Christos, Natasa, Aristarchos, Marianna and the rest of 2πR team invite you to join our classes of Greek Tranditional Dances hosted at Greek Community Amsterdam. Together we will visit every region of Greece and learn their dances with their characteristic and their history.

Besides dancing, we have as a goal to organise dancing nights with live music, as we have done in previous years, where we can practice what we have learned during classes and bring some of the Greek spirit in the Netherlands.

Hours:
Every Wednesday 19:30-21:30

Cost:
Annual subscription 100 euros (included subscription to the Greek Community 35 euros)
Per lesson: 10 euros

Discount for second family members and students:
Annual subscription 50 euros (included subscription to the Greek Community 35 euros)
Per lesson: 5 euros

Links:
Facebook Page
Website